Pośród wielu województw w Polsce, Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na wielu innych polach. Staje się miastem przyjaznym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w niedawnych okresach sprawiają, że